С. Дасгупта, Х. Пападимитриу, У. Вазирани. Алгоритмы